0
Waar ben je naar opzoek?
  • Zowel food als non-food
  • Een oer-Hollandse verrassing!
  • Uit voorraad leverbaar
Winkelmandje

Disclaimer

Wie gebruik maakt van de website hollandkadopakket.nl onderwerpt zich aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Iedereen wordt geacht kennis te hebben genomen van deze tekst.

Copyright & aansprakelijkheid

Alle teksten, beelden, lay-out, scripts en andere elementen op deze website zijn eigendom van, of werden met goedkeuring van de uitgever en auteur, opgenomen op deze website, en worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Indien men informatie wenst over te nemen voor welke vorm van publicatie dan ook, moet men dit bij Hollandkadopakket.nl aanvragen. Neem hiervoor contact op met info@hollandkadopakket.nl.

Hollandkadopakket.nl doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website te verschaffen. Hollandkadopakket.nl neemt echter geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, kan men contact opnemen met Hollandkadopakket.nl via info@hollandkadopakket.nl. Hollandkadopakket.nl is niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website.

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. Hollandkadopakket.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van Hollandkadopakket.nl. De inhoud en de hyperlinks van deze website kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.

Wet op de privacy

Hollandkadopakket.nl eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze website kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde u op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen of uw bestelling kunnen verwerken. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bovendien heeft u altijd toegang tot uw persoonsgegevens en mag de juistheid ervan geverifieerd worden. U heeft de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Hollandkadopakket.nl behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen, mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.